Aansprakelijkheid

Te allen tijde zijn de eigenaren of beheerders van bijvoorbeeld te gladde vloeren binnen of buiten een publiek gebouw aansprakelijk voor de veiligheid van bewoners, bezoekers, passanten, personeel of derden.

Bij ongevallen, zoals uitglijden bestaat de kans dat het slachtoffer een partij aansprakelijk kan stellen. Indien u niet kunt aantonen dat u preventieve maatregelen heeft genomen om de kans op uitglijden op bijvoorbeeld een vochtige, gladde tegelvloer te verminderen kunt u, als eigenaar of beheerder, dus aansprakelijk worden gesteld. De gevolgen zijn daarin niet altijd te overzien en kunnen verregaande consequenties hebben.

Antislip zwembad

Daarom geldt ook in dit geval: “voorkomen is beter dan genezen!”

aansprakelijkheid

Het plaatsen van een bordje of sticker met daarop de boodschap ‘’Pas op – natte vloer’’ is in veel gevallen niet afdoende om aansprakelijkheid te voorkomen. Dus waarom niet preventief handelen?

Anders dan enkele jaren geleden zijn steeds meer instanties (verzekeringsmaatschappijen, juristen etc. etc.) op de hoogte van de mogelijkheid tot preventieve maatregelen van bijvoorbeeld vochtige, gladde tegelvloeren.

Momenteel geldt dan ook de nieuwe Nederlandse norm NEN 7909 als juridisch kader. Deze norm geeft een minimale stroefheidswaarde waaraan een vloer moet voldoen.

FSI (Floor Safety Innovations) kan u voorzien van advies en u een behandeling op maat aanbieden, incl. stroefheidsmeting.

Neem vandaag nog contact op!